8. Sayı İlkbahar 2007

15,00 

Stokta yok

Açıklama

TADIMLIK

YemekveKültür dergisi yayın hayatına başladığından beri, kendi alanı çerçevesinde yer alan boşlukları doldurmayı hedefledi. Dergimiz hem gün yüzüne çıkmamış yazılı/sözlü kaynaklar için bir zemin oluşturdu hem de çok değerli araştırmalara mekân oldu.

Aynı zamanda hem küreselleşmenin yeme kültürü üzerinde yarattığı güncel sorunlara eğildi, hem de çeşitli coğrafyalarda sürdürülen yemeiçme alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Yeme-içme kültürünü sadece yemek tariflerine indirgemeksizin, farklı açılımlarını merak etti ve diğer bilim ve sanat alanlarıyla ilişkisini kurdu. Zaman içinde yeme-içme kültürüne dair farklı çalışmalarla, farklı bakışlarla gitgide daha da hacim kazandı, sayfa sayısı gerekli bulunduğu ölçüde arttı. Ama, dergimizin fiyatı yayınlanmaya başladığından beri, iki yıldır hiç değişmedi. Bu koşullarda tek çaremiz yeni sayımızdan itibaren fiyatı yükseltmek oldu. Dergimiz bu sayısında, geniş çaplı iki araştırmaya yer veriyor. İlk çalışma, 1914-1918 yılları arasında Osmanlı Sarayı’nda düzenlenen on dört ziyafet menüsünü konu ediniyor. Özge Samancı’nın çeviriyazısıyla dergimize kazandırdığı ve yeme-içme yaklaşımını anlattığı ve Edhem Eldem’in, davete katılan kişilerin listeleri ve küçük biyografileriyle yoruma açtığı belgeler, yemek menülerinden, yemeklerde çalınan müziklere varıncaya dek, sözkonusu dönem hakkında ipuçları veriyor. Sözü geçen diğer çalışmada ise, Pávlos Erevnídis,1844, 1864 ve 1870 tarihlerinde yayınlanmış Osmanlı mutfağına dayalı yemek kitaplarını karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Marie-Hélène Sauner-Leroy ise yeme yasaklarıyla ilgili antropolojik çalışmasında, insanlık tarihindeki yiyeceklerin geniş yelpazesine dikkat çekiyor. Bu sayıdaki sözlü tarih çalışması, Yıldız Cıbıroğlu’nun, Mersin’de,30’lu yıllarda belediye başkanlığı yapmış olan Şevket Sümer’in kızı Hikmet Sümer’le yaptığı söyleşiden oluşuyor. Hikmet hanımın anlattıkları,Akdeniz ikliminin kokuları ve tatlarıyla karışıyor ve Mersin mutfak kültürüne dair bilgiler veriyor.Musa Dağdeviren, daha çok Antakya ve çevresinde yapılan Tuzlu Yoğurt üzerine kaleme aldığı yazıda, hem tuzlu yoğurdun yapılışı hakkında bilgi veriyor, hem de her yemeğin doğuşunun kaynağı olan gündelik beslenme ihtiyacının, nasıl ticari bir yaklaşıma dönüştüğünü anlatıyor ve bu durumdan kaynaklanabilecek tehlikelerin altını çiziyor.

Yemek yapmak zahmetli, emek isteyen bir iş, tıpkı yayın yapmak gibi. Yemek yapmak genellikle bir ya da birkaç kişinin işi; yemek yemek ise daha fazla kişiyle paylaşılan, paylaşıldıkça güzelleşen bir ortaklık. Dergimizde üretilen bilgiyi paylaşmak bizi memnun ediyor. Ama ister yorumbilim olsun, ister inceleme veya alan araştırması olsun, bilgi üretimi yapmak ya da var olan bilgiyi bulup çıkarmak, oldukça zahmetli bir iş. Ama üzülerek görüyoruz ki, yayın ahlakına aykırı bir biçimde, anonim olsun olmasın, bazı bilgiler izin alınmadan, kaynak gösterilmeden kullanılabiliyor. Yemek geniş bir alan, teknikten, sektörden, kültüre uzanan bir yelpaze söz konusu. Bu zenginlik içinde YemekveKültür dergisi olarak, kullandığımız her bir kaynağın adını anmaya özen gösteriyoruz ve aynı duyarlığı da tüm yayıncı ve araştırmacılardan bekliyoruz.

İçindekiler

Tadımlık  – Yayın Kurulu
Yaşar Kemal’in Romanlarında Mutfak, Sofra, Yemek Kültürü – Yıldız Cıbıroğlu
Şiirimizde Yeme-İçme Betimlemeleri – Gültekin Emre
Nohut Topu  – Turgut Kut
Geniş Anlamıyla Yemek Üzerine – Brillat-Savarin
Unutulmuş Halk Yemeklerinden Yedi Tarif – Musa Dağdeviren
Fransız Üslûbunda Osmanlı Ziyafetleri – Özge Samancı
Bilin Bakalım Yemeğe Kim Geliyor? – Edhem Eldem
“Merkezi” Osmanlı Mutfağının Kültürel Evreleri – Pàvlos Erevnìdis

1928 Sonrası Yayınlanan İlk Yemek Kitapları Bibliyografyası
Yemeli mi? Yememeli mi? Yeme Yasaklarına Antropolojik Bir Yaklaşım – Marie Hélène Sauner-Leroy
İstanbul’da İkâmet Edenlerin Beslenmelerine Dair – Marianna Yerasimos
Gerçekten Yaşanmış Bir Cennette Hikmet Hanım’ın Mutfağından – Yıldız Cıbıroğlu
Geçmişten Günümüze Orta Asya’dan Anadolu’ya Mantı – Özgün Ünver – Can Saatçi – H. Devin Erelçin- Meltem Özer
Bilinmeyen Bir Destan – Turgut Kut
Tuzlu Yoğurt – Musa Dağdeviren
Sigara Böreği Yapmak Bir Sanattır ya da Korkunç Bir Aile… – Wupper Tiyatrosu
Etnobotaniğin Kazandırdıkları  – Nazlı Pişkin
Aşkın Tarifleri – Çiğdem Tümer